Behandling af traumer, depression, sorg og stress, samt Kropsorienteret Traumebehandling

Selvom man umiddelbart tror at oplevelsen er bearbejdet verbalt, kan traumet sætte sig i kroppen som konstante spændinger, hovedpine, irritation, kvalme o.s.v.

Alle der har oplevet et traume ved, at oplevelsen kan sætte sig dybe spor i krop og sjæl

Selvom man umiddelbart tror at oplevelsen er bearbejdet verbalt, kan traumet sætte sig i kroppen som konstante spændinger, hovedpine, irritation, kvalme o.s.v. Derfor kan kropsorienteret traumebehandling være meget effektivt.

I den vestlige verden er vi efterhånden ved at indse, at ikke kun talemusklen kan hjælpe, men hvis vi skal have vedvarende resultater, skal hele mennesket respekteres, også kroppen.

Min tilgang til behandling af traumer er inspireret af S.E. metoden og er en meget kærlig og blid form for terapi.

Jeg har meget erfaring i at arbejde med behandling af stress, depression, sorg og traumer.